Tytuł projektu: „Adaptacja obiektów SurfBurger szansą za zniwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19”

Wartość całkowita projektu: 263 218,22 zł

Wartość dofinansowania: 233 075,78 zł

Cele i efekty projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja adaptacyjnych działań inwestycyjnych w dwóch obiektach SurfBurger zlokalizowanych w Gdańsku przy ulicy Słupskiej 26c oraz Garncarskiej 30. Zadania polegać będą na remoncie lokali, modernizacji wentylacji, dostawie mebli ze stali nierdzewnej, zakupie urządzeń chłodniczych. Ponadto planowany jest zakup mebli ogrodowych, które będą wsparciem modelu konsumpcji poza lokalem. Celem projektu jest dostosowanie lokali do nowych warunków sanitarnych w dobie pandemii oraz wsparcie modelu konsumpcji w “otwartym otoczeniu”. Efektem realizacji inwestycji będzie przygotowanie wnioskodawcy do funkcjonowania w nowych realiach oraz zniwelowanie następstw pandemii COVID-19. Wnioskodawca ubiega się również o wsparcie na kapitał obrotowy.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

TEJST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Rozwój działalności trójmiejskich lokali sieci Surfburger”

Celem realizacji projektu jestzwiększenie odporności sieci restauracji Surfburger na kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 oraz odbudowa i rozwój potencjału przedsiębiorstwa poprzez:

a) zakup sprzętu gastronomicznego, w tym sprzętu pozwalającego na wprowadzenie nowych produktów do lokalu Surfburger przy ul. Cieszyńskiego 1c w Gdańsku
b) wdrożenie rozwiązań cyfrowych wspomagających proces obsługi klienta;
c) wdrożenie rozwiązań cyfrowych do obsługi zamówień online i realizacji dostaw w lokalach Surfburger
d) zakup i montaż ogródka gastronomicznego do lokalu Surfburger przy ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku;
e) zakup i montaż wentylacji oraz inwestycję w odnawialne źródła energii poprzez zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-powietrze (klimatyzatora)

Całkowita wartość projektu: 161 843,99 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 97 106,39 PLN