TEJST WINGERT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
realizuje Projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
„SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Celem realizacji projektu jest zniwelowanie skutków pandemii COVID19 oraz
pomoc w wyjściu z trudności ekonomicznych, w jakich znalazł się przedsiębiorca na skutek pandemii.
Numer umowy UDG-SPE.01.2020/050

Całkowity koszt realizacji projektu – 57 564,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków europejskich – 44 460,00 PLN